Available courses

Laboratoria z Chemii, dla studentów I roku BUDOWNICTWA studiów stacjonarnych. 

Laboratoria z Oceny Jakości Betonu

Zajęcia z przedmiotu "Geometria wykreślna 2" dla studentów drugiego semestru kierunku Architektura


Zajęcia z przedmiotu "Cyfrowe techniki inwentaryzacji architektonicznej i urbanistycznej" dla studentów drugiego semestru kierunku Architektura

Zajęcia z przedmiotu "Geometria wykreślna 1" dla studentów pierwszego semestru kierunku Architektura.

Zajęcia z przedmiotu "Rysunek techniczny i geometria wykreślna" dla studentów pierwszego semestru kierunku Inżynieria Środowiska - Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Zajęcia z przedmiotu "Rysunek techniczny" dla studentów pierwszego semestru kierunku Odnawialne Źródła Energii - Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki


Dokumenty, wytyczne, materiały dla dyplomantów.

W tym module znajdą Państwo materiały z tematów realizowanych w ramach przedmiotu na specjalnościach KB oraz TiOB.

przedmiot dla OZE, WIŚGIE

autor kursu: dr inż. Michał Szczecina

Autor kursu: Michał Szczecina

Autor kursu: Michał Szczecina

autor kursu: Michał Szczecina.

Autor kursu: Michał Szczecina

Autor kursu: Michał Szczecina

Autor kursu: Michał Szczecina

Materiały do zajęć projektowych z Fundamentowania